• כלים לשירותך
  • עקבו אחרינו
  • כניסה לחשבון שלי
החברה הישראלית לאולטרה-סאונד במיילדות וגינקולוגיה
Israel Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
נייר עמדה 8: הנחיות לביצוע אולטרה-סאונד בהריון - אושר בתאריך 28.6.2011

(נייר זה הוחלף בתאריך 1.12.2012 בנייר מס' 8 מעודכן יותר) 

מה התחדש לעומת הנייר הקודם?

שקיפות עורפית
בדיקת השקיפות העורפית נמצאת ב"סל הבריאות" רק לנשים עם הריון מרובה עוברים. ספרות רפואית ענפה תומכת ללא סייג בערכה הרב של בדיקת השקיפות העורפית בחיזוי תסמונת דאון ואי לכך, בנייר העמדה החדש, הומלצה בדיקה זאת כבדיקת סקר לכל הנשים בהריון, גם הריונות עם עובר יחיד.

 

בדיקה להערכת גודל בשליש השלישי
בדיקה זאת היתה קיימת גם ברשימת הבדיקות שפורטה בנייר העמדה הקודם, אך בנייר העמדה החדש הומלץ לבצעה כבדיקת סקר אצל כל הנשים בהריון.

 

אין "סקירת מערכות" בשליש השלישי
מסיבות טכניות לא ניתן לבצע סקירת מערכות ראויה בשליש השלישי של ההריון. מיעוט המים היחסי, קיבעון בתנוחת העובר וצללים אקוסטיים חזקים שיוצרות העצמות בגיל זה – כל אלה מונעים אפשרות לסקירה נאותה ולהדגמה של כל האיברים האמורים להיבדק בסקירת המערכות הרגילה.  אי לכך נשארה בעינה ההמלצה מנייר העמדה הקודם ש"ככלל אין להפנות לסקירת מערכות אישה בשליש השלישי של ההריון, גם אם לא עברה סקירה במועד המקובל". כאשר יש הוריה לבדיקה של אברים מסויימים עקב ממצא סונוגרפי או סיכון ספציפי לבעיה מסוימת, תופנה האישה ל"בדיקה מכוונת למערכות מסוימות ".

על אף האמור לעיל, הופנו לסקירה בשליש השלישי נשים שלא עברו סקירה במועד. מצב זה מעמיד בסיכון את הבודקים, מכיוון שאי גילוי של ממצאים פתולוגיים, עלול להיחשב כרשלנות מצד הבודק על אף שמבחינה טכנית האברים אינם ניתנים להדגמה כראוי. מסיבה זאת נקבעה בנייר העמדה החדש, רשימה מצומצמת של אברים שלמרות הקשיים הטכניים, ניתן לרוב להדגימם גם בשליש השלישי. אם תופנה אישה לסקירה בשליש השלישי למרות ההמלצה לא לעשות זאת, הרי הרשימה המוגבלת החדשה היא המומלצת ולא רשימת האברים שמפורטת בסעיף "סקירה מערכות".

 

ברוכים הבאים לחברה הישראלית לאולטרה-סאונד במיילדות וגינקולוגיה

חברי החברה מוזמנים להתעדכן בפעילות החברה, לעקוב אחר יומן האירועים, לשלם דמי חבר ועוד
כניסה לחברי החברה
הציבור מוזמן לקרוא מידע עדכני ואמין בנושא אולטרה-סאונד במיילדות וגינקולוגיה
איני חבר/ת חברה