• כלים לשירותך
  • עקבו אחרינו
  • כניסה לחשבון שלי
החברה הישראלית לאולטרה-סאונד במיילדות וגינקולוגיה
Israel Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
ניירות עמדה פגי תוקף

נייר העמדה מספר 13 אושר ב28.6.2011- ותוקפו פג ב-17.10.2012.
בנייר זה נוספו המלצה לכל הנשים בהריון לביצוע שקיפות עורפית ובדיקה להערכת גודל בשליש השלישי) לעיון נא ללחוץ כאן).

 

נייר העמדה מספר 13 שינה מספרו לנייר מס' 8, פורסם ב-1.3.2006, נכנס לתוקף ב 1.3.2007-ותוקפו פג ב-28.6.2011.
בנייר זה הורחבה משמעותית סקירת המערכות והוגדרו סוגי בדיקה חדשים.

 

נספח א לנייר עמדה מספר 6 - הנחיות לביצוע בדיקת על-קול במיילדות, פורסם באוקטובר  1999ותקפו פג ב-1.3.2007.  

ברוכים הבאים לחברה הישראלית לאולטרה-סאונד במיילדות וגינקולוגיה

חברי החברה מוזמנים להתעדכן בפעילות החברה, לעקוב אחר יומן האירועים, לשלם דמי חבר ועוד
כניסה לחברי החברה
הציבור מוזמן לקרוא מידע עדכני ואמין בנושא אולטרה-סאונד במיילדות וגינקולוגיה
איני חבר/ת חברה