• כלים לשירותך
  • עקבו אחרינו
  • כניסה לחשבון שלי
החברה הישראלית לאולטרה-סאונד במיילדות וגינקולוגיה
Israel Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
קוד אתי

קוד אתי: נהלי עבודה בין יחידות אולטרה-סאונד נשים

יעוץ בין יחידות
• טרם הפניית המטופלת רצוי לשוחח טלפונית עם מנהל היחידה או מי מטעמו 
• בתום הבדיקה מנהל היחידה או מי מטעמו יעדכנו את הרופא השולח בדבר תוצאות הבדיקה 
• המטופלת תוחזר למרכז הרפואי ששלח את ההתייעצות, למעט במקרים חריגים: 
   1. המשך הבירור או הטיפול מצריך להישאר במעקב ביחידה המייעצת
   2. המטופלת מבקשת להמשיך את המעקב ביחידה המייעצת (היחידה המייעצת תעדכן את היחידה השולחת)
   3. לעיתים ניתן לשלב ביקורות לסירוגין בשתי יחידות
• יעוץ בין יחידות הוא כלי עבודה מכובד ומוערך מאוד ע"י המטופלות והמטפלים 
• בפרסומים הנוגעים למקרים משותפים נשאף לכלול בצוות החוקרים רופאים משתי היחידות 

ניהול אי הסכמה
• מותר שתהיה אי הסכמה בין היחידות 
• חשוב לכבד גם את דעתם של עמיתנו למקצוע גם אם שונה משלנו 
• קיימת חשיבות לשיח בין הרופאים מהמרכזים השונים כולל שיתוף תמונות ומידע (לעיתים הממצאים שונים 
באופן מפתיע)
• במידה ויש אי הסכמה עקרונית שנותרה בעינה למרות השיח הפתוח, היחידה המפנה לייעוץ תעדכן את 
המטופלת על אי ההסכמה ותדון עמה על אופן המשך המעקב והטיפול.

ניהול טעות – אבחנה שגויה
אנו משתדלים להימנע מאבחנות שגויות, אולם, בתחום שלנו העוסק בדימות טרם הלידה או אולטרסאונד גינקולוגי,
לעולם יהיו מקרים שהאבחנה הסופית תתאפשר רק לאחר הלידה או הניתוח.
• אנו שואפים ללמוד מטעויות, לחקור אותן ולשפר את היכולות שלנו ורמת הדיוק שבבדיקה. 
• נתנהל בשקיפות מלאה מול העמיתים שלנו ומול המטופלות: 
    1. כאשר מתגלה טעות נעדכן את העמיתים שלנו ממרכזים אחרים שהיו מעורבים בבדיקה, בין אם
מדובר בתינוק שנולד או בהריון שהופסק והתקיימה נתיחה.
    2. בהתנהלות מול המטופלת, נכבד את הרופא שחשב אחרת.
• מחקרים הראו ששיח פתוח עם המטופלת לאחר שמתגלה טעות באבחנה מקטין כעסים ומשפר את ההרגשה הן 
של המטופלת והן של הרופא.

שיתוף פעולה מחקרי
מנהלי היחידות רואים בעצם שיתוף הפעולה את הדבר החשוב והעיקרי לצמיחה של כולנו. שיתוף הפעולה מעלה את
איכות המחקר ומעודד יוזמת מחקרים בכל היחידות.
לעיתים נדרש לשם כך לוותר על מקום משמעותי בסדר המחברים במאמר ועל מספר החוקרים מאותו מרכז ששמם
נכלל.


באים על החתום
פורום מנהלי יחידות האולטה- סאונד נשים והחברה לאולטרסאונד בישראל
דצמבר 2022