• כלים לשירותך
  • עקבו אחרינו
  • כניסה לחשבון שלי
החברה הישראלית לאולטרה-סאונד במיילדות וגינקולוגיה
Israel Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
תשובת האקדמיה
Sent: Tuesday, October 16, 2012 10:43 AM
Subject: RE: אולטרה-סאונד או אולטרסאונד?
 
 

תודה על הערותיך ועל שאלתך.

 

אכן יש בעיה באחידות הכתיבה של מילים לועזיות המורכבות מכמה חלקים, למשל: פרהיסטוריה או פרה-היסטוריה, מטכרומטי או מטה-כרומטי, אנטיקונפורמציה או אנטי-קונפורמציה, וכך גם אולטרצנטריפוגה או אולטרה-צנטריפוגה, אולטרסאונד או אולטרה-סאונד.

 

ניסינו לברר את אפשרות ההסדרה של כתיבת המילים הללו, ואף היה על כך דיון במליאת האקדמיה לפני כמה וכמה שנים, והתברר שגם באנגלית למשל אין חוקיות של ממש.

לכן אי אפשר לפסול את הדרכים השונות, ובמונחי האקדמיה תוכל למצוא כתיבים שונים במקרים שונים וכאמור אין האחד פוסל את האחר.

 

שאלות נוספות הן המשתלשלות מן השאלה של הכתיב בתיבה אחת או בשתיים:

א. כאשר כותבים בשתי תיבות מה תהיה האות האחרונה של הרכיב הראשון אם הוא מסתיים בתנועה a?

תשובתנו: כיום אנחנו ממליצים על כתיבה בה"א: אולטרה-סאונד, אינפרה-אדום (במקרה שהרכיב האחד לועזי והשני עברי אנחנו ממליצים לכתוב בשתי תיבות).

ב. כאשר כותבים בתיבה אחת האם להכניס אל"ף לציון התנועה a?

 

תשובתנו: אנחנו נוטים להמליץ על צמצום השימוש באל"ף לציון התנועה a ולכן כאשר כותבים את המילה בתיבה אחת נמליץ לכתוב אולטרסאונד, וכן מטפורה, מטבוליזם.

 

מקווה שהועלתי בתשובתי.

 

בברכה

 

רונית גדיש

המזכירה המדעית

האקדמיה ללשון העברית